لطفا سفارش ثبت نکنید: برای ما واقعا موضوع ناراحت‌کننده‌ ای است که دیگر نمی‌توانیم کتاب هایی که دوست دارید را برایتان ارسال کنیم. این کسب و کار تعطیل شد.

حقوق مشتری

فروشگاه آنلاین کتاب‌طوری تمام اطلاعاتی که از کاربران دریافت می‌نماید را صرفاً جهت تعامل درون خود فروشگاه، ارتباط با مشتریان خود، اهداف بازاریابی (شناسایی بازار هدف برای کالاهای ارائه‌شده در فروشگاه) و افزایش بازدهی در معرفی محصولات به سایر کاربران استفاده خواهد کرد. شایان‌ذکر است این موضوع صرفاً شامل اطلاعات شخصی و خصوصی افراد خواهد شد که در پروفایل‌هایشان اجازه انتشار آن‌ها داده نشده است یا به‌صورت کلی طبق قوانین فروشگاه کتاب‌طوری به دیگران نمایش داده نمی‌شود.

اصلی‌ترین کاربرد این اطلاعات در صدور فاکتور، پیش‌فاکتور، نمایش نام افراد در زمان تبادل اطلاعات در فروشگاه و تمام موضوعاتی که منجر به شفاف شدن ارتباطات خواهد شد، خواهد بود. بنابراین فروشگاه کتاب‌طوری هیچ مسئولیتی بابت صحت اطلاعات واردشده توسط کاربران نهایی خود نخواهد داشت.

اصلی‌ترین کاربرد این اطلاعات در صدور فاکتور، پیش‌فاکتور، نمایش نام افراد در زمان تبادل اطلاعات در فروشگاه و تمام موضوعاتی که منجر به شفاف شدن ارتباطات خواهد شد، خواهد بود. بنابراین فروشگاه کتاب‌طوری هیچ مسئولیتی بابت صحت اطلاعات وارد شده توسط کاربران نهایی خود نخواهد داشت.

پل‌های ارتباطی فروشگاه کتاب‌طوری با شما صرفاً همان مواردی است که در صفحه تماس با ما قیدشده است و هر موردی خارج از بدون مسئولیت این مجموعه خواهد بود.

دقت شود که فروشگاه کتاب‌طوری باهدف افزایش و رشد فرهنگ مطالعه می‌تواند نسبت به ارائه نقدها و نظرات شما پیرامون محصولات به سایر فروشگاه‌ها (صرفاً نقدها و نظرات و بدون اطلاعات شخصی شما و فرد درج کننده نقد) اقدام نماید و البته باهدف یکسان‌سازی محتوای نمایش داده‌شده نیز امکان ویرایش نقدها و نظرها برای این مجموعه محفوظ خواهد بود.

حقوق مشتری