لطفا سفارش ثبت نکنید: برای ما واقعا موضوع ناراحت‌کننده‌ ای است که دیگر نمی‌توانیم کتاب هایی که دوست دارید را برایتان ارسال کنیم. این کسب و کار تعطیل شد.

عکس صفحات داخلی
آشپزی

کتاب‌های غیرداستانی حاوی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، تکنیک‌ها و ترفندهای تجارت هستند و همچنین به اکتشاف مواد غذایی، پخت‌وپز و فرهنگ غذا می‌پردازند. بسیاری از کتاب‌های آشپزی به بخش‌هایی همچون پخت‌وپز، شام و صبحانه تقسیم می‌شوند. یک کتاب آشپزی ویژه ممکن است تنها مختص به غذای یک کشور خاص همچون ایتالیا  یا کیجن باشد.

کتاب‌های آشپزی متعددی هم هستند که هدفشان شناساندن خواص یک ماده‌ی غذایی خاص در ترکیبات غذایی (همچون عسل) و یا یک شاخه‌ی آشپزی (همچون پخت نان) است. بعضی از کتاب‌های آشپزی نیز روی انواع پخت‌وپزها (پختن در ماکروویو، کباب کردن، پختن) متمرکز هستند.